Themabijeenkomst “Betaalbaar wonen in het kader van Duurzaamheid”

Door Jan Franssen op 16 mei 2019, van 19:00 tot 21:30, Catharinahoes, Kerkrade | Catharinahoes, Kerkrade

UITNODIGING
De PvdA Kerkrade nodigt u van harte uit tot het bijwonen van een Themabijeenkomst, “Betaalbaar wonen in het kader van Duurzaamheid”Donderdag 16 mei, Catharinahoes, Lambertistraat 12, Kerkrade, aanvang 19.30 uur.

De overheid wil dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen in de verduurzamingsopgave, maar lang niet iedereen heeft het geld op de plank liggen om het huis te isoleren, of vol te leggen met zonnepanelen, of voor het plaatsen van een warmtepomp.

Alle woningen moeten duurzaam worden gebouwd of duurzaam worden gemaakt. De PvdA Kerkrade wil innovatie op dit gebied fors steunen.
Met name corporaties zullen, in goede samenwerking met bewonersgroepen, een grote rol moeten kunnen spelen in de sociale huursector, in de groeiende vraag naar midden-markthuur en in samenwerking met nieuwe partijen in de betaalbare (tijdelijke) innovatieve woonconcepten.
De betaalbaarheid van hun woning is voor veel Limburgers een zorg, zeker indien we de totale woonlasten als uitgangspunt nemen.
Voor de PvdA Kerkrade is de verduurzaming van de bestaande woningen een kostenpost voor burgers waarop zorgvuldig gelet moet worden. Zeker als de woningen van het aardgas af moeten, moet wonen betaalbaar blijven.

Programma:

19.00 uur – Inloop koffie/thee,

19.30 uur – Welkomstwoord door de dagvoorzitter, Jan Franssen,

19.32 uur – Inleider: de huidige gedeputeerde, Eric Geurts,

19.50 uur – Presentatie: betaalbaarheid en duurzaamheid
Mathy Jacobs, Energiecoach, Wonen – Zuid,
Michel Brauns, projectleider, Wonen- Zuid,

20.30 uur – Pauze,

20.45 uur – Discussie met de zaal en ruimte om vragen te stellen,

21.30 uur – Afronding van de avond.

 

Jan Franssen

Jan Franssen

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019 Lijst 6      Nr.16          Jan Franssen Jan Franssen staat voor: PvdA zet in op volledige werkgelegenheid en participatie Zorg dat de woonlasten betaalbaar blijven, ook als Nederland van het gas af gaat Fiets- en wandelroutes die goed passen in het Limburgs landschap worden bevorderd Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit Limburg is van

Meer over Jan Franssen