Ploumen: waterschade Eygelshoven ook in noodfonds

Door Sander Gorissen op 21 juli 2021

In gesprek bij Nimik woningstoffering

Op 29 juni kende Eygelshoven een grote hoeveelheid neerslag en daarmee gepaard gaande wateroverlast. Zowel bedrijven als omwonenden werden getroffen door ondergelopen woonkamers en kelders, instellingen werden ontruimd en bewoners geëvacueerd. Over wateroverlast en de gevolgen van klimaatveranderingen stelden wij vragen aan het college en publiceerden we op deze website dit bericht. Inmiddels zijn de antwoorden op onze vragen hier te vinden.

Opvallend is dat het Waterschap volgens het college een voorname plaats krijgt in het voorkomen van wateroverlast: de buffering die in het verleden door de gemeente is aangebracht, is anno 2021 “volstrekt ontoereikend” gezien de toename van heftige regenval. Ook aansluiting bij Stichting Steenbreek wordt in de nabije toekomst gezocht. Hoe minder stenen in tuinen en openbare ruimte, hoe meer plek voor een natuurlijke wijze van waterafvoer. Het college gaat voor ons nog onvoldoende in op het structurele karakter van de ernstige weersituatie als gevolg van klimaatverandering. Voor ons is het van groot belang dat álle burgers bij de noodzakelijke ingrijpende gedragsveranderingen meedoen. We blijven dit thema dan ook zeer serieus nemen en zullen daar in de aankomende maanden aandacht aan blijven besteden.

Zandzakken bij Chocolaterie Bruns

Als landelijke partij hebben wij daarom ook in de Tweede Kamer en Provinciale Staten politieke actie ondernomen.

Op vrijdag 16 juli 2021 was Lilianne Ploumen te gast in Eygelshoven. Zij bezocht overigens ook andere plekken in Limburg om de gevolgen van de wateroverlast met eigen ogen te zien.

Het was geen toeval dat onze afdeling werd gevraagd om haar in dit deel van Kerkrade te begeleiden. Wethouder Leo Jongen en raadslid Sander Gorissen namen deze taak op zich. Wat volgde was een middag vol gesprekken waaruit bleek dat niet alle schade zal worden gedekt door de verzekering. Zo is er – niet alleen in Valkenburg maar ook bij bedrijven in Eygelshoven – sprake van omzetderving, die niet is gedekt door de verzekering. Waar bedrijven door lockdowns al hard getroffen zijn, komt daar nu nog een flinke schep bovenop.

Naar aanleiding van dit bezoek volgden dan ook direct schriftelijke vragen van de PvdA in de Tweede Kamer aan de verantwoordelijke bewindspersonen om ervoor te zorgen dat de overlast in Eygelshoven (en Meerssen, dezelfde dag) wordt ondergebracht bij het rampenfonds dat de wateroverlast van twee weken later ook dekt. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is het de vraag of er een ander noodfonds is om gedupeerden te helpen waar de verzekering stopt.

We houden u op de hoogte van de antwoorden die Minister en staatssecretaris zullen geven.

De vragen zelf kunt u hier vinden.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor de podcast Mijn Streek (hier te vinden). Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van vier jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van

Meer over Sander Gorissen