Samen verantwoordelijk voor gevolgen klimaatverandering

Door Sander Gorissen op 8 juli 2021

De PvdA Kerkrade heeft vragen gesteld naar aanleiding van de recente wateroverlast op verschillende plaatsen in de regio. Met name Eygelshoven was zwaar getroffen door een combinatie van factoren, maar ook elders in en buiten Kerkrade heeft hevige regenval wederom geleid tot ondergelopen straten. De vragen zijn hier te vinden.

Het doel achter de aan het college gestelde vragen is het zoeken naar de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van kwetsbare punten. “Kijkend naar de overlast in Eygelshoven is er naast de gemeente Kerkrade ook een rol weggelegd voor het Waterschap en de gemeente Landgraaf. De overheid als geheel moet waar mogelijk zorgen voor het voorkomen van overlast”, aldus raadslid Sander Gorissen.

Verder is de PvdA-fractie op zoek naar mogelijkheden om wateroverlast ten gevolge van klimaatverandering aan te pakken. Zo is het momenteel mogelijk om subsidie te krijgen voor het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool, maar is er nog weinig stimulans te vinden voor het veranderen van versteende in groene tuinen.

Stedelijke, versteende gebieden zijn volgens de PvdA Kerkrade warmer dan landelijke gebieden. Bovendien kan neerslag minder goed weg als het niet direct de grond in kan zakken. Door serieus werk te maken van het groener maken van onze gemeente, wordt de omgeving koeler en de wateroverlast minder. Hoe minder stenen, hoe kleiner de kans op ondergelopen straten.

Sander Gorissen: “De PvdA Kerkrade blijft ervan overtuigd dat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de steeds ingrijpender gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen als overheid, maar met burgers, bedrijven en alle bestaande organisaties. En dat vergt dus ook een actieve overheid die haar burgers informeert, motiveert en stimuleert om deze verantwoordelijkheid te nemen.”

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor de podcast Mijn Streek (hier te vinden). Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van vier jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van

Meer over Sander Gorissen