Provinciale Statenverkiezingen

Woensdag 20 maart 2019

Kerkraadse PvdA kandidaten

Lijst 6 PvdA   Nr 8. Hans Bosch

Hans Bosch:

De PvdA maakt al jaren werk van Limburg, ook in Kerkrade. Wij werken aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid ( Nedcar, Chemelot, Brightland Campus Heerlen, Museumplein Limburg). Wij steunen bonden en werknemers in de strijd om meer zekerheid: vaste arbeidscontracten en eerlijke beloning. Wij helpen de gemeenten bij de zorg voor betaalbare, duurzame woningen zoals bij de herstructurering van de Heilust en Bleijerheide.

Er zijn mooie, tastbare resultaten behaald, zeker in Kerkrade. Dat willen wij ook in de komende jaren doen.
Ik ben daarom graag kandidaat voor de Partij van de Arbeid bij de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg op 20 maart a.s.

 

Lijst 6 PvdA    Nr 16. Jan Franssen

Jan Franssen:

       1. PvdA zet in op volledige werkgelegenheid en participatie
       2. Zorg dat de woonlasten betaalbaar blijven, ook als Nederland van het gas af gaat
       3. Fiets- en wandelroutes die goed passen in het Limburgs landschap worden bevorderd
       4. Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit

Limburg is van ons allemaal