2019: criminaliteitscijfers in Kerkrade

Door Sander Gorissen op 24 december 2019

Criminaliteit kan dalen of stijgen, of nagenoeg niet veranderen ten opzichte van voorgaande jaren. Maar vaak strookt dit niet met het beeld dat wij hebben van die criminaliteit. Wat stijgt, hoeven we niet als zodanig te ervaren. En vaker: wat daalt, leidt niet automatisch tot een beter veiligheidsgevoel.

Hoe zat dat in 2019 eigenlijk in Kerkrade? RTL Nieuws bracht vandaag een artikel over de landelijke veiligheidscijfers (geregistreerde criminaliteitscijfers) met daarin een specificatie per gemeente.

Opvallend is dat in Kerkrade én Nederland wederom de criminaliteit is gedaald, maar dat drugs- en wapenhandel stijgen. Een ander opvallend gegeven is dat woninginbraken in Kerkrade een hoger oplossingspercentage kennen dan landelijk het geval is. Lijkt me absoluut een groot compliment waard voor de basiseenheid in Kerkrade voor een misdaad die bewijstechnisch veel lastiger op sporen is dan een ander soort misdrijf, waar vaker sprake is van getuigen.

De cijfers van geregistreerde criminaliteit is niet alleszeggend. Niet alle criminaliteit wordt geregistreerd, waardoor een deel hiervan onbekend is maar wel degelijk bestaat. Bovendien zegt de daadwerkelijke criminaliteit natuurlijk niet alles over het veiligheidsgevoel. Toch geeft het wel degelijk een beeld van de ontwikkelingen die gaande zijn, precies de reden waarom we deze gegevens graag willen delen en de drijfveer van ons handelen voor een veiliger Kerkrade.

Hieronder een overzicht van enkele cijfers op gemeenteniveau.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen