Algemene beschouwingen

31 oktober 2018

Algemene Beschouwingen PvdA 2018 concept 21-10-2018 Vandaag sprak fractievoorzitter René van Drunen de algemene beschouwingen uit namens de PvdA Kerkrade. Deze beschouwingen hebben wij vier thema’s centraal gesteld. Deze zijn (1) werk en meedoen, (2) minima en armoede, (3) zorg en gezondheid) en (4) veiligheid en veiligheidsgevoel.

Via deze link kunt u een korte presentatie downloaden waarin heel overzichtelijk onze inbreng is weergegeven. Hierdoor heeft u snel een volledig beeld van onze visie op Kerkrade in verleden en toekomst.

Mocht u toch de hele tekst willen lezen, dan kan dat ook en wel via deze link.