Algemene Beschouwingen PvdA 2018 concept 21-10-2018