Alle sociale regelingen in onze gemeente

Door Sander Gorissen op 14 november 2018

We kunnen ons voorstellen dat mensen die elke maand weer opnieuw net, of net niet, alle lasten kunnen betalen, op zoek zijn naar alle regelingen die de gemeente hen biedt. Daarom is afgelopen september een informatieboekje uitgebracht met de titel “Rondkomen met een laag inkomen”. Hierin vindt u als burger alle informatie die u nodig heeft om gebruik te kunnen maken van alles waar u recht op heeft als inwoner van de gemeente Kerkrade. U vindt het boekje hier digitaal.  Ook kunt u het boekje afhalen bij alle wijkpunten “Samen Leven”.

En zit u alsnog met vragen rondom uw eigen situatie, dan kunt u elke zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur terecht bij ons ombudsteam dat dan spreekuur houdt via de zij-ingang van het raadhuis. Onze leden luisteren naar uw probleem en proberen samen met u naar een oplossing te zoeken.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen