Bleijerheide-Nulland, in de aanval voor leefbaarheid

Door Sander Gorissen op 16 december 2019

Al ruim twee jaar geleden heeft de PvdA aandacht gevraagd voor een van de meest in het oog springende problemen op de Kerkraadse woningmarkt: brievenbuspanden. Er is sindsdien veel werk verricht door de gemeente, onder andere door het aanpakken van regelgeving en het in kaart brengen van alle panden in Kerkrade waar sprake is van woningsplitsing en kamerverhuur.

Eind 2017 waren we als PvdA Kerkrade met een veiligheidsbijeenkomst in café Ejen Bouwerwei aanwezig om te luisteren naar de problemen in de wijk. Naast bewoners, hadden we ook politie en handhaving uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

We hebben daarna gepleit voor een aanvalsplan voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het ging ons op basis van de ervaringen uit de buurt met name om de aanpak van leegstand, huisjesmelkers en drugsoverlast.

De aanvalsplan kwam er en met name op het gebied van kamerverhuur zijn er resultaten geboekt die vooruitgang laten zien. Zo was het aantal kamerverhuurpanden in september gedaald van 23 naar 6.

Die vooruitgang is echter (nog) niet merkbaar als het gaat over drugsoverlast. Alle kentekens die verdacht zijn en gespot worden, zijn belangrijk om door te geven. En hoewel het erop kan lijken dat er niets aan wordt gedaan, kan juist die melding doorslaggevend zijn in een onderzoek.

Daarnaast hebben we een volgende stap gezet in de strijd tegen louche verhuurders: het onderzoeken van het nut van een verhuurdersvergunning. Mocht dat inzetbaar blijken, dan kunnen verhuurders die zonder vergunning verhuren en niet omkijken naar huurder en buurt, direct aangepakt worden.

We begrijpen heel goed dat als er al vooruitgang is, deze niet altijd merkbaar is voor bewoners. Maar we blijven vinger aan de pols houden in de wijk en met betrekking tot de uitvoering van het aanvalsplan, ook al zijn sommige problemen heel hardnekkig.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen