Een nieuw Rolduckerveld

Door René van Drunen op 27 november 2019

“We doen het voor de inwoner!”, zei de wethouder bij de opening van het agendapunt Rolduckerveld in de commissievergadering.

De vraag die dan meteen opdoemt is: wie is die inwoner van het Rolduckerveld? Is dat het gezin met een zeer laag inkomen, is dat de eenzame oudere, is dat de alleenstaande moeder in de bijstand. Of is dat de toekomstige bewoner die de huur of de hypotheek kan betalen?

De PvdA Kerkrade gaat uit van het antwoord op de volgende vraag.

Hoe zorgen wij samen er voor dat de huidige inwoners van dit plangebied in Rolduckerveld:

  • In dit gebied kunnen blijven als zij dat willen?
  • Zij elders een nog betere toekomst tegemoet kunnen zien als dit niet mogelijk is?

Naast de fysieke aspecten van dit project, zoals het slopen en opkopen en de bouw van nieuwe moderne en duurzame woningen, is er ook en misschien wel vooral een aanpak op sociaal-economisch gebied en op het gebied van veiligheid nodig. In de wijk Heilust hebben de gemeente en de woningcorporatie hier al ervaring mee opgedaan. Deze operatie in het Rolduckerveld is misschien nog omvangrijker.

Daarbij komt dat met name in de hoogbouw aan de Zonstraat het particulier bezit opgekocht moet worden. De waardebepaling van de woningen geschiedt marktconform. Dat wil zeggen de waarde van een vergelijkbare woning in de regio. Op zich hebben wij daar geen probleem mee ware het niet dat er bewoners zijn wiens woning nu “onder water staat”. Dit wil zeggen dat de openstaande hypotheek hoger is dan die marktconforme waarde.

Verkoop heeft dan geen zin aangezien deze mensen dan met een schuld achterblijven. Met name voor deze mensen zal het flankerend beleid van de partners dus een oplossing moeten bieden. We hebben begrepen dat in deze gevallen maatwerk van toepassing zal zijn.

In verband hiermee hebben wij als PvdA in de commissievergadering het volgende voorgesteld: aangezien het om een zeer grote groep kwetsbare inwoners gaat waarvan sommigen plotseling belangrijke financiële beslissingen moeten nemen hebben wij dringend gevraagd er voor te zorgen, dat in het beleid ook wordt geregeld dat de inwoners die dat wensen bij voorkeur kosteloos bijstand kunnen krijgen door onafhankelijke en objectieve financieel adviseur.

Wij zijn blij dat de wethouder hierin mee is gegaan. Zo zorgen we ervoor dat inwoners niet met financiële problemen opgezadeld worden terwijl we wel deze hele belangrijke herstructurering kunnen laten plaatsvinden. Wij doen het namelijk voor de inwoner!

René van Drunen

René van Drunen

René van Drunen is fractievoorzitter van de PvdA Kerkrade sinds 2011. Samen met wethouder Leo Jongen is hij het politieke gezicht van onze afdeling en eerste aanspreekpunt van de fractie. Als woordvoerder houdt René zich onder andere bezig met het thema vitaliteit en gezondheid.

Meer over René van Drunen