Lodewijk Asscher opnieuw in een hoofdrol!

Door Hans Bosch op 22 september 2019

De Troonrede 2019 en de daaropvolgende algemene beschouwingen in de Tweede Kamer werden vooraf algemeen aangekondigd als politieke gebeurtenis waar niet veel bijzonders te verwachten was. Het kabinet zou tegemoet komen aan de brede wensen om de koopkracht van de burger nu eindelijk écht vooruit te helpen en het bedrijfsleven daarvoor te laten meebetalen. De regeringspartijen VVD, CDA, D’66 en Christen Unie hielden zich dan ook redelijk op de vlakte.

Dat was zeker niet zo voor de linkse oppositiepartijen, met de PvdA voorop. Inkomensplaatjes waarin de midden- en hoge inkomens er 2% op vooruitgaan en de laagste inkomens 1,2% zijn immers onacceptabel. Maar dat Rutte III grote maatschappelijke problemen als het lerarentekort, problemen bij de politie en de pensioenen links lieten liggen evenzeer!

Naast het gezamenlijk optrekken van de linkse partijen tegen dit beleid, valt toch vooral op dat Lodewijk Asscher zich daarbij als onbetwiste oppositieleider heeft ontwikkeld. Wist hij zich vorig jaar als dé woordvoerder tegen het heilloze plan van de afschaffing van de dividendbelasting te ontwikkelen, dit jaar was zijn aanwezigheid in het politieke debat nog veel sterker. Het was dan ook geen toeval dat de gezamenlijke pers hem opnieuw heeft uitgeroepen tot beste debater van de algemene beschouwingen. Mede dankzij zijn vasthoudendheid aan onze sociaaldemocratische opvattingen ( ja, nu wél!), slagen wij erin het vertrouwen van veel kiezers terug te winnen. Daar zijn wij trots op, ook in Kerkrade.

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch