Onderzoek naar mogelijkheden terugdringen vuurwerkoverlast

Door Sander Gorissen op 10 januari 2020

In het hele land vindt er een debat plaats over het terugdringen van vuurwerkoverlast. Wat voor velen een lust is, is voor anderen een last. De PvdA Kerkrade vindt het belangrijk om vuurwerkoverlast zoveel mogelijk terug te dringen, maar wil daarbij ook waarborgen dat vuurwerk als traditie tijdens oud en nieuw niet zomaar verdwijnt.

Daarom komt onze fractie, samen met Burgerbelangen Kerkrade en CDA Kerkrade, met een motie om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden die er zijn om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Een aantal aspecten is voor de PvdA Kerkrade hierbij van belang.

Maatregelen moeten vooral haalbaar en uitvoerbaar blijken en (sier)vuurwerk als traditie moet zoveel mogelijk voor de gemeente behouden blijven tijdens de jaarwisseling.

Mogelijke maatregelen zijn het instellen van vuurwerkvrije zones, waarbij te denken valt aan de directe omgeving van bijvoorbeeld natuurgebieden. Een verstrekkende optie is een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in combinatie met het organiseren van professionele vuurwerkshows. Weer een andere optie is het verbieden van consumentenvuurwerk, maar in combinatie met een ontheffing of vergunning voor groepen mensen die dit in hun wijk samen willen organiseren.

§Er zijn nog meer opties denkbaar dan dit, en daarbij zijn kabinet en Tweede Kamer ook bezig met mogelijk nieuw beleid. Al deze ontwikkelingen en mogelijkheden moeten in het onderzoek meegenomen worden.

De motie zal op 19 februari 2020 tijdens de raadsvergadering in worden gediend. De tekst is hier te lezen.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen