PvdA Kerkrade ruimt mee op tijdens World Cleanup Day

Door Hans Bosch op 22 september 2019

Zaterdag 21 september was het weer World Clean Up Day, het initiatief dat in 2018 wereldwijd ruim 180 miljoen deelnemers trok. Op voorstel van bestuurslid Chris van der Linden kwam onze afdeling  ook in actie.

Fractievoorzitter René van Drunen richtte een verzoek aan het College van Burgemeester en   Wethouders om schoonmaakacties in Kerkrade te promoten en te ondersteunen door vuilnisgrijpers en –zakken ter beschikking te stellen.

Onze afdeling zelf schreef in met een actie om Chevremont en het Stadspark te bevrijden van zwerfvuil. Zes leden meldden zich zaterdagochtend op het vertrekpunt.  Getooid in PvdA-hesjes en gewapend met vuilnisgrijper en –zak namen zij het Erensteinerveld, Zonstraat en Pieterstraat onder handen. Ofschoon onze deelnemers ervan overtuigd waren dat er niet veel werk te doen zou zijn, viel dat toch tegen. Naast talloze sigarettenpeuken belandden toch ook heel wat lege blikjes, rietjes en resten verpakkingsmateriaal van papier en plastic in onze vuilniszakken.

De ongewone handeling met de knijper leverde trouwens al snel behoorlijk wat pijn of kramp op. Maar de actie leidde toch ook tot een aantal gesprekken en gesprekjes met passanten en andere deelnemers, zoals een groepje leden van de Partij voor de Dieren die ook in het Stadspark bezig waren zwerfafval op te ruimen. Of kunstenaar Ambro Dritty die zijn dagelijks rondje rende en gekscherend vroeg of we bezig waren met een taakstraf! Of de vele burgers die vroegen naar meer informatie over deze actie en aangaven een volgende keer graag mee te willen doen! Reden te meer om dit volgend jaar gemeente-breed op te pakken!

De internationale organisatie heeft een speciale app ter beschikking om het zwerfvuil te registreren, zodat zicht ontstaat op de bron van het afval en gerichter maatregelen genomen kunnen worden. Helaas wisten wij de app nog niet te gebruiken, maar het beeld is helder. In de 6 gevulde zakken staan de sigarettenpeuken en lege pakjes sigaretten ruim aan top, gevolgd door papieren en plastic verpakkingsresten van allerlei soort en de lege blikjes frisdrank en bier als goede derde. Daarbij vallen geen merken op, met uitzondering van een goedkoop sigarettenmerk van een bekende supermarktketen. Opvallend zijn ook de vele gevulde hondenpoepzakjes die overal in de groenvoorziening belanden. Dat vraagt misschien om een herbezinning op deze aanpak. Het probleem van de hondenpoep op de stoep is inmiddels omgezet in dat van plasticzakjes in het groen!

We hebben met plezier en voldoening aan deze World Clean Up Day deelgenomen en weten dat er veel meer mensen bereid zijn om mee te doen. De PvdA Kerkrade is er volgend jaar weer bij. U ook?

Els Tans, Twan vonn Kan, Leo Jongen, Henk Gorissen, Leo Jongen, Hans Bosch.

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch