PvdA-succes in Europa: betaald ouderschapsverlof!

Door Hans Bosch op 11 april 2019

Europa speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Dankzij de Europese samenwerking is er in de afgelopen zeventig jaar veel veranderd. Zo is de grens tussen Aken-Herzogenrath en Kerkrade letterlijk verdwenen, kunnen we optimaal profiteren van het goedkoopste aanbod en lopen we al lang niet meer met meerdere muntsoorten in onze beurs.

Ondanks de kritiek op de Europese samenwerking blijkt telkens weer dat er dankzij de EU toch verbeteringen voor de burgers van de lidstaten worden gerealiseerd. Zo werd vorige week nog een belangrijk besluit in het Europees Parlement genomen voor met name Nederlandse jonge ouders in de EU. Met de grote fractie van sociaaldemocraten, de Partij van Europese Socialisten (P.E.S.) als belangrijkste voorvechter, werd de nieuwe richtlijn aangenomen die ouders recht geven op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Nederland liep hierin achter op een aantal andere Europese landen, omdat Nederlandse ouders vanaf dit jaar slechts recht hadden op vijf dagen betaald ouderschapsverlof. De PvdA maakt zich sterk voor een sociaal Europa om te bereiken dat de burgers in de lidstaten zich gelijk behandeld voelen en dat oneerlijke loonconcurrentie verdwijnt.

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius wijst erop dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is. „Ik hoop dat ouders door de makkelijke verlofregelingen niet blijven vastzitten in oude rolpatronen. Vrouwen werken vaak in deeltijd, maar als de prins op het witte paard verdwijnt, blijven ze vaak in armoede achter.” Overigens verzorgde Agnes in 2016 de Thijs Wöltgens Lezing, die dit jaar wordt gehouden op 10 mei in het Eurode Business Center in Kerkrade/Herzogenrath.

Klik op de bronvermelding onder de foto voor het hele krantenartikel.

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch