Door Sander Gorissen op 5 april 2019

Reactie n.a.v. berichtgeving over mogelijk raadsdebat camerabeelden

Iedereen heeft kunnen lezen wat de nasleep is van het lekken van informatie uit de besloten raadsvergadering in de gemeente Kerkrade. Volgende week dient een kort geding tussen De Limburger en de gemeente Kerkrade inzake openbaar gemaakte camerabeelden.

De SP heeft vervolgens een verzoek gericht aan de raadsleden tot het houden van een raadsdebat over de situatie rondom de besloten raadsvergadering en de gevolgen daarvan voor enkele betrokkenen. Zo’n extra raadsvergadering wordt uitgeschreven als vijf raadsleden een dergelijk verzoek steunen.

Een zeer ruime meerderheid van de raad (zowel coalitie als oppositie) was eensluidend: wacht op de uitkomst van het kort geding en bekijk daarna, als ook dat duidelijk is, of het wenselijk is om het debat te voeren en in welke vorm. Het verzoek van de SP kreeg niet voldoende steun vanuit de raad en dus volgt voorlopig geen raadsvergadering over dit onderwerp, in ieder geval niet voordat een rechter zich eventueel hierover heeft kunnen uitspreken.

Toen de SP haar zin niet kreeg, volgde een iets minder subtiel nieuw verzoek waarin het beklag werd gedaan over dat overgrote deel van de raad. Citaat: “Want als er ook maar iemand in het verongelijkte College en de slapende meerderheid van de volksvertegenwoordiging verstandig was, zou het verder in deze publicitaire vlek wrijven te allen tijde worden voorkomen en zou men hebben ingestemd met het agenderingsverzoek van de SP.”

Blijkbaar is genuanceerd en alleszins redelijk stelling nemen door alle behalve twee partijen reden voor de SP om al die partijen aan te vallen. Blijkbaar zijn 25 zetels in de raad niet verstandig genoeg naar oordeel van een partij.

Het zou de SP sieren haar verlies te nemen en de mening van anderen serieus te nemen. Het politiek spel wordt gespeeld door gezamenlijk vastgestelde regels. Soms levert dat voordeel op, soms niet.

De PvdA Kerkrade gaat een debat nooit uit de weg en gaat al helemaal niet lichtzinnig om met de situatie, maar vindt het ongepast het kort geding niet af te wachten. We respecteren ieders mening, maar verwachten ook dat onze mening gerespecteerd wordt door anderen. Met drammen en stampvoeten is nog nooit een zinvolle samenwerking geboren.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen