Themabijeenkomst “Betaalbaar wonen in kader van Duurzaamheid”

18 mei 2019

Betaalbaar wonen in kader van Duurzaamheid

Ieder van ons heeft tegenwoordig wel dagelijks iets te maken met het vraagstuk rond het veranderend klimaat, thuis aan de keukentafel, op familiefeestjes, in de kantine van de sport en muziekverenigingen of gewoon op straat.
Mensen worden zowel door politici als door de media overspoeld met thema’s over het veranderd klimaat. Wetgeving en regelgeving volgen elkaar op o.a.: Klimaatverdrag, Klimaatwetgeving, het terugdringen van CO2 uitstoot, etc.
Mensen worden door verwarrende berichten die bepaalde politici en bepaalde media de wereld insturen, behoorlijk onrustig en men weet door de hoeveelheid informatie die men binnen krijgt niet meer waar men aan toe is.
Je ontkomt er niet aan om hierover na te denken en met elkaar in discussie te gaan.

De PvdA Kerkrade heeft nu dan ook gemeend om samen met haar eigen burgers deze discussie op te pakken en met haar burgers hierover in gesprek te gaan.
Als je bij mensen dit thema aan de orde brengt, dan is iedereen wel min of meer ervan overtuigd dat iets aan het klimaatverandering gedaan moet worden. Iedereen worstelt echter met de vraag: “wat moet dat dan gaan kosten en wie moet het allemaal straks betalen”?

Donderdag 16 mei was het dan zover, PvdA Kerkrade had een themabijeenkomst: “Betaalbaar wonen in kader van Duurzaamheid”, voor belangstellende uit de hele regio Parkstad –Limburg in het Catharina Hoes georganiseerd.

De avond werd geopend door Jan Franssen, lid van steunfractie PvdA Kerkrade, verder werd de avond verzorgd door: de PvdA gedeputeerde, Eric Geurts.

Eric Geurts

Daarnaast had de PvdA Kerkrade gesprekken gevoerd met woningcorporaties/woningstichtingen en had van Wonen Zuid, de heren Mathy Jacobs, Energiecoach
en Michel Brauns, projectleider, bereid gevonden om de aftrap die avond te doen.

Mathy Jacobs

Michel Brauns

Ze begonnen met het tonen van een filmpje: Mother Nature ( Julia Roberts) waarin heel duidelijk werd , door het tonen van smeltende ijskappen, aantasting van de oerbossen en tropisch regenwouden, dat het niet meer 5 voor twaalf is op het gebied van klimaatverandering.

Beide heren vervolgden hun verhaal en wisten heel goed d.m.v. inspirerende quizvragen het publiek bij de discussie te betrekken. Vragen die mensen tot nadenken wist te brengen en weer nieuwe vragen opriepen. De vragen hadden het onderwerp  “duurzaamheid” . De centrale vraag was “ is de overheid goed bezig”.

Gedeputeerde Eric Geurts, sloot de discussie af en was duidelijk in zijn standpunt dat er geen weg meer terug is. Ook hij wist het aanwezige publiek te betrekken bij zijn inspirerend
verhaal wat bij de aanwezige weer vragen opriep, waardoor de discussie nog levendiger werd.

De voorzitter van de avond Jan Franssen formuleerde nog even een slotwoord.
Wat de PvdA Kerkrade betreft, dient het niet zo te zijn dat het proces naar verduurzaming, uitsluitend zoals dit nu door het huidige kabinet op de burger met de smalle beurs afgewenteld wordt.

Presentatie Verduurzaming van huurwoningen