Zeker zijn van een duurzame woning

13 april 2019

De laatste tijd is er een tweedeling ontstaan in de samenleving over de noodzaak en kosten van maatregelen ten gunste van het klimaat. Dat is ook niet zo gek. De energierekening stijgt alleen maar en te treffen maatregelen zijn duur en in oudere huizen vaak niet te realiseren. Tegelijkertijd worden mensen door zowel Rijksoverheid als bedrijven op het hart gedrukt snel “van het gas af” te gaan. Het gevolg: mensen die het zich kunnen veroorloven, kunnen investeren in duurzaamheid en zien hun maandlasten dalen. De burger die dit niet kan, ziet zijn energiekosten niet dalen, maar zelfs stijgen.

Ook onze burgers met een kleinere beurs moeten dalende energiekosten kunnen zien.

Deze tweedeling is nergens voor nodig, dat blijkt bijvoorbeeld uit het zonnepanelenproject. Dit is al een project dat een ‘win-win-win situatie’ oplevert doordat elke huiseigenaar kan kiezen voor zonnepanelen, maar dit niet in één keer op tafel hoeft te leggen. Dit betaalt de gemeente, waarna de eigenaar via een lening de investering betaalt. De maandlasten van zo’n lening zijn vervolgens lager dan het voordeel dat wordt behaald met de opbrengst van de zonnepanelen. Gevolg: zonder fikse investering dalen de maandlasten van de burger én bieden we mensen de kans bewust om te gaan met het milieu.

Waarom kunnen we dit niet breder trekken? Ook de mensen met een kleine(re) beurs moeten kunnen genieten van de voordelen van een duurzame en goed geïsoleerde woning. De werkwijze van het zonnepanelenproject moet veel breder getrokken worden en alle mogelijke besparingsmaatregelen in en om huis omvatten.

Dergelijke maatregelen zijn goed voor het milieu, maar zeker voor ieders portemonnee. Bovendien zorgt het voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor het wonen in onze stad. Goed voor de burger, goed voor Kerkrade.

“Het moet toch mogelijk zijn dat mensen hun eigen huis laten isoleren, ook als ze dat niet ineens kunnen betalen. Het zeer succesvolle zonnepanelenproject is een uitstekend voorbeeld dat aantoont dat dit wel kan. Als we dit doortrekken naar andere energiebesparende maatregelen dan kunnen ook onze burgers met een kleine beurs hun energiekosten flink laten dalen en genieten van een comfortabel huis met lagere maandlasten.”
In de commissievergadering van de gemeenteraad heeft Joëlle van Drunen namens de PvdA Kerkrade het college gevraagd te onderzoeken of de financieringssystematiek van het zonnepanelenproject ook toegepast kan worden voor andere energiebesparende maatregelen aan huis. Zie voor de inbreng onderstaand filmpje van die vergadering. Klik hier voor de motie, die door de wethouder is overgenomen.