De Avantislijn aan de kant schuiven, een gebrek aan ambitie

Door Sander Gorissen op 2 december 2019

In Provinciale Staten is een oproep gedaan om het streven naar de Avantislijn te schrappen omdat pogingen dit landelijk aan te kaarten zijn gestrand (zie dit artikel). Deze oproep vindt steun bij gedeputeerde Koopmans gezien de houding van het Rijk.

Bijzonder jammer, volgens de PvdA Kerkrade. Het zou betekenen dat een ambitie die wenselijk maar moeilijk haalbaar is, aan de kant wordt geschoven. En waarom? Omdat de huidige Minsiter er niet aan trekt?

Maar wie nu aan de bal is, kan binnen afzienbare termijn buitenspel staan. We moeten een ambitie van dergelijk groot belang voor deze regio niet zomaar aan de kant schuiven omdat de weg er naartoe bemoeilijkt wordt. Dat zou betekenen dat er niet meer in vooruitstrevende projecten wordt geïnvesteerd omdat de wegen naar dergelijke projecten lang zijn en de route moeilijk begaanbaar.

Openbaar vervoer is naar de toekomst toe onmisbaar om de druk op het wegennet te verminderen, duurzaamheidsdoelen te halen en vooral burgers zonder auto de gelegenheid te geven gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Schrappen in plaats van ambities verstevigen is dan een omgekeerde weg.

De Avantislijn verbindt Kerkrade-West met Aachen. Een gigantische kans om ook Kerkrade-West qua spoornetwerk te ontsluiten en de regio weer beter bereikbaar te maken. Durf ambitieus te zijn zonder je ogen te sluiten voor het realiteitsgehalte, durf te blijven gaan voor datgene wat je drijft.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen