Commissieleden

5. Sander Gorissen

5. Sander Gorissen

Kandidaat/commissielid/bestuurslid

Commissie Algemene Zaken en Middelen, veiligheid
6. Guus Haas

6. Guus Haas

Kandidaat/commissielid

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
12. Paul Savelberg

12. Paul Savelberg

Kandidaat/commissielid

Commissie Burgers en Samenleving