Raadsleden

2. Andrew van Horssen

2. Andrew van Horssen

Kandidaat/raadslid

Commissie Algemene Zaken en Middelen
3. Jack Vinders

3. Jack Vinders

Kandidaat/raadslid

Commissie Burgers en Samenleving
4. René van Drunen

4. René van Drunen

Kandidaat/fractievoorzitter

10. Piet Schepers

10. Piet Schepers

Kandidaat/raadslid

Commissie Burgers en Samenleving