CenterCourt Kerkrade

Door René van Drunen op 29 oktober 2019

Vanavond velde de gemeenteraad een besluit over het al dan niet realiseren van het CenterCourt. Mits de provincie inderdaad ook investeert, gaat dit plan er komen.
De PvdA Kerkrade staat dan ook voor verbeterde gezondheid en vitaliteit in onze stad en regio. En gezondheid staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met andere sociale thema’s.

Het Zuid-Limburgse gezondheidsbeleid is op deze gedachte gestoeld: gezondheid heeft vele raakvlakken. Denk aan armoede, onderwijs, jeugd en sport. Daarom moet Kerkrade een stap extra gaan zetten. Je kunt proberen mensen aan het werk te krijgen, maar daar is iemands gezondheid en welbevinden een hele belangrijke factor van belang. Wie zich fitter voelt en gezonder leeft, kan wellicht tóch die bepaalde baan vinden die voorheen niet mogelijk was.

En het werkt ook andersom: wie in armoede leeft, heeft veel meer risico op een ongezonder leven. Risico op het niet kunnen behouden van een baan en het niet kunnen voorzien in de juiste voeding zijn hier voorbeelden van.

Het is zaak om mensen in staat te stellen de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Dat is voor de PvdA Kerkrade dé reden om in te stemmen met realisatie van het CenterCourt, een plek die moet gaan fungeren als daadwerkelijke trendbreuk met het verleden. Het is voor Kerkrade de belangrijkste investering in het sociaal domein ooit.

Lees hier onze hele spreektekst.

René van Drunen

René van Drunen

René van Drunen is fractievoorzitter van de PvdA Kerkrade sinds 2011. Samen met wethouder Leo Jongen is hij het politieke gezicht van onze afdeling en eerste aanspreekpunt van de fractie. Als woordvoerder houdt René zich onder andere bezig met het thema vitaliteit en gezondheid.

Meer over René van Drunen