Standpunten

Zoeken

Bestrijding van drugsoverlast

Ons motto is: liever in de shop dan op straat. Tegelijkertijd bestrijden we overlast en zorgen we ervoor dat burgers merken dat hun melding onmisbaar is voor politie en gemeente. Via voorlichting op scholen zetten we in op het voorkomen van drugsgebruik.

Lees verder

Betere woningen in een groene wijk

We willen woningen verbeteren, leegstand terugdringen en groen terug in de wijk brengen. Als eerste starten we nu met Rolduckerveld, maar wat ons betreft hebben een deel van Bleijerheide en Chevremont ook prioriteit.

Lees verder

Cultuur

Het belang van cultuur is tijdens de pandemie extra en pijnlijk duidelijk geworden. Voor jong en oud, voor muziekliefhebber en kunstenaar, voor museumbezoeker en festivalganger! Wij willen daarom extra investeren in de amateurkunst en de verenigingen die in deze sector actief zijn. Ook willen wij door middel van het evenementenbeleid meer initiatieven die de sociale samenhang versterken tussen buurt- en stadgenoten uit alle bevolkingsgroepen

Lees verder

Een duurzame stad

We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke energiebronnen. We helpen inwoners en bedrijven energie te besparen en hun huis te verduurzamen. We willen de luchtkwaliteit verbeteren door het verbruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen.

Lees verder

Elke wijk veilig

We gaan door met aanvalsplannen per wijk. Hiervoor moet de capaciteit van politie en handhaving wel versterkt worden. Bewoners denken mee over de prioriteiten van hun wijk.

Lees verder

Financiën

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We moeten echter ook voorkomen dat de lastendruk onder de inwoners blijft stijgen om middeninkomens te ontzien. Het reserve sociaal domein moet behouden blijven.

Lees verder

In gelul kun je niet wonen

De gemeente moet zelf aan het stuur zitten op de woningmarkt. Er wordt waar nodig gewerkt met een opkoopverbod of verhuurdersvergunning en niemand mag op straat staan.

Lees verder

Jongeren

Voor de vitaliteit van onze gemeente zijn jongeren onmisbaar. Waar ouders hulp nodig hebben, moet dit zo vroeg mogelijk worden opgepakt.

Lees verder

Meedoen en jezelf zijn

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. De PvdA Kerkrade wil een samenleving waarin nieuwkomers de taal leren en mee kunnen doen. We staan voor een inclusieve samenleving en ondersteunen

Lees verder

Natuur en milieu

De PvdA Kerkrade wil de biodiversiteit beschermen, groen steeds verder terugbrengen in het dagelijks leven van gemeente én burger en samen met onderwijs en zorg het bewustzijn van een gezonde leefomgeving bevorderen.

Lees verder

Onderwijs

Ieder kind verdient een eerlijke start. Ongelijkheid in de breedste zin moet zo snel en dus zo vroeg als mogelijk worden aangepakt. Gezondheid begint niet alleen thuis, maar ook op school. Wij ondersteunen Het Martin Buber als nieuwe middelbare school.

Lees verder

Samenwerking

Voor ons is samenwerken absoluut noodzakelijk. Als partij hebben we goede contacten naar de regio, provincie, Den Haag, de euregio en de Europese Unie. Hierin ligt onze kracht!

Lees verder

Zinvol werk dat loont

Werk moet lonen en burgers moeten zeker zijn van werk. We starten een proef met de basisbaan en kiezen voor waardigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en bestraffen.

Lees verder

Zorg en welzijn

Met aandacht voor de zwakste schouders in de samenleving wil de PvdA Kerkrade zoveel mogelijk gecombineerde zorg dichtbij bewoners. VIE moet alles van jong tot oud in elke wijk samenbrengen. Hier investeren we dan ook fiks in.

Lees verder