Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede.

De PvdA zal zich inzetten voor de volgende aandachtspunten:

  • Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.
  • Onze schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf.
  • Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk bewindvoering.
  • Wij willen investeren in voorlichting en training, bijvoorbeeld over wat het financieel betekent als je zelfstandig gaat wonen en wat er allemaal verder bij komt kijken.
Jack Vinders

Jack Vinders

Jack Vinders is raadslid voor onze afdeling sinds 2010. Hij is oud-onderwijzer, cabaretier en zanger en bekommert zich als raadslid om de de sociale thema’s. Deze onderwerpen komen aan bod in de commissie Burgers en Samenleving.

Meer over Jack Vinders