Cultuur

Het belang van cultuur is tijdens de pandemie extra en pijnlijk duidelijk geworden. Voor jong en oud, voor muziekliefhebber en kunstenaar, voor museumbezoeker en festivalganger! Wij willen daarom extra investeren in de amateurkunst en de verenigingen die in deze sector actief zijn. Ook willen wij door middel van het evenementenbeleid meer initiatieven die de sociale samenhang versterken tussen buurt- en stadgenoten uit alle bevolkingsgroepen
  • Het belang van cultuur is tijdens de pandemie extra en pijnlijk duidelijk geworden. Voor jong en oud, voor muziekliefhebber en kunstenaar, voor museumbezoeker en festivalganger!
  • We moeten de amateurkunst en -verenigingen helpen. Wij willen daarom extra investeren in de amateurkunst en de verenigingen die in deze sector actief zijn.
  • Ook willen wij door middel van het evenementenbeleid meer initiatieven die de sociale samenhang versterken tussen buurt- en stadgenoten uit alle bevolkingsgroepen
  • Dit stimuleert samenwerking tussen horeca, vrijetijdsbesteding, middenstand en cultuur.
  • De professionele instellingen (muziekschool, theater, bibliotheek) staan niet ter discussie. Ook de beide Kerkraadse professionele festivals, WMC en Orlando Festival, ondersteunen wij van harte.
  • Er moet meer aandacht komen voor de (culturele) diversiteit in onze samenleving, temeer omdat meer dan 10% van de Kerkraadse inwoners van niet-Nederlandse afkomst is.