Een duurzame stad

We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke energiebronnen. We helpen inwoners en bedrijven energie te besparen en hun huis te verduurzamen. We willen de luchtkwaliteit verbeteren door het verbruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen.
  • Wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- en windenergie en herwinbare energie uit afval.
  • De gemeente helpt inwoners en bedrijven om energie te besparen en hun huizen te ‘verduurzamen’.
  • De gemeente zelf koopt haar stroom duurzaam in.
  • Kerkrade maakt concrete afspraken ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen.
  • Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente geld lenen voor duurzame investeringen aan de eigen woning. Het fonds is ook bedoeld om in woonblokken, buurten en appartementencomplexen gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken.
  • We willen de luchtkwaliteit verbeteren door inwoners te stimuleren geen gebruik meer te maken van vervuilende verbranding.