Een duurzame stad

De PvdA Kerkrade vindt het belangrijk om verstandig met onze wereld om te gaan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door zelf zo duurzaam mogelijk in het leven te staan en burgers te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Uitgangspunt voor onze gemeente moet zijn dat iedereen mee kan doen met een duurzamer leven.

De gemeente zelf moet het goede voorbeeld geven door in haar eigen handelen, waar dit reëel is, te kiezen voor de meest duurzame optie. Goed voor onze leefomgeving, goed voor onze mensen en goed voor onze portemonnee.

Tegelijkertijd moeten we onze burgers stimuleren hieraan mee te doen. Dit kan op vele manier: van afvalscheiding tot investeren in duurzame maatregelen rondom het huis, van voorlichting tot het samen verantwoordelijk omgaan met (zwerf)afval en groen.

Belangrijk is dat niet alleen diegene met een goed inkomen kan profiteren van duurzame maatregelen. Juist de burger met de kleinere beurs heeft baat bij dalende maandlasten, waarbij direct ook verstandig wordt omgegaan met het milieu. Het zeer succesvolle zonnepanelenproject is een uitstekend voorbeeld dat aantoont dat dit wel kan. Als we dit doortrekken naar andere energiebesparende maatregelen dan kunnen ook onze burgers met een kleine beurs hun energiekosten flink laten dalen en genieten van een comfortabel huis met lagere maandlasten.