Financiën

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We moeten echter ook voorkomen dat de lastendruk onder de inwoners blijft stijgen om middeninkomens te ontzien. Het reserve sociaal domein moet behouden blijven.
  • Voor de PvdA in Kerkrade geldt nog steeds het motto: “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Waar mogelijk willen wij de zwaksten in onze Kerkraadse samenleving zo veel als mogelijk ontzien.
  • Ook de middeninkomens staan steeds verder onder druk. We moeten daarom voorkomen dat de lastendruk onder de inwoners blijft stijgen.
  • De PvdA wil ook voor de komende jaren dat de “reserve sociaal domein” behouden blijft en dat de middelen die vanuit het Rijk worden overgedragen hier terechtkomen.
  • We pleiten bij het Rijk voor meer mogelijkheden om belastingen te heffen. Zo kunnen we niet alleen hondenbelasting verlagen of afschaffen, maar ook op een rechtvaardigere manier lasten verdelen over de samenleving.
  • Belastingen om groen gedrag te stimuleren, vinden we daarbij nadrukkelijk een optie.