Geen herindeling, maar samenwerking waar nodig

We mogen constateren dat het op sociaal gebied wel goed zit met onze bestuurskracht. Gezien de fysieke transitie waarin onze stad zich bevindt is ook op dat gebied voldoende doorzettingsvermogen aanwezig. Wij zijn er van overtuigd dat de negatieve spiraal van de afgelopen tientallen jaren is doorbroken en we kunnen weer met trots naar de toekomst kijken.

Mede daarom zien wij geen enkele aanleiding en hebben ook geen enkele behoefte om mee te doen met de huidige discussies over herindeling. Wij vinden sowieso dat duurzame veranderingen ook op bestuurlijk gebied van onderop moeten komen en niet van bovenaf opgelegd kunnen worden.

René van Drunen

René van Drunen

René van Drunen is fractievoorzitter van de PvdA Kerkrade sinds 2011. Samen met wethouder Leo Jongen is hij het politieke gezicht van onze afdeling en eerste aanspreekpunt van de fractie. Als woordvoerder houdt René zich onder andere bezig met het thema vitaliteit en gezondheid.

Meer over René van Drunen