Golfbaan?

Een belangrijk onderwerp in de afgelopen jaren was de golfbaan die al dan niet rondom Rolduc aan zou worden gelegd. Wat vindt de PvdA Kerkrade hiervan?

Het mogelijk maken van een golfbaan rondom Rolduc vergt een aanpassing van het bestemmingsplan. Uiteindelijk is dit er niet van gekomen en is nog steeds niet duidelijk wat nou daadwerkelijke plannen zouden zijn en welke gevolgen dit zou hebben voor de omgeving en de gemeente.

De PvdA Kerkrade gaat constructief maar kritisch om met alle zaken waarover een besluit moet worden genomen. Vooruitlopen op zaken is goed, maar goede afwegingen maken we graag gezamenlijk. Wij staan positief tegenover burgerinitiatieven, maar we kijken vooral kritisch naar of dit de Kerkradenaar ook helpt.

Mocht er ooit, in de toekomst, een vergelijkbaar plan op tafel komen, dan zullen wij op dat moment dat plan beoordelen. Één ding staat echter buiten kijf: wij offeren geen grote hoeveelheid natuur op ten koste van andere zaken.

Wij kiezen graag voor behoud van zoveel mogelijk natuur, voor een van de weinige stiltegebieden die wij kennen in Kerkrade en kiezen voor behoud van cultuurhistorische waarden. Wij kiezen voor duurzaamheid en voor verbetering van onze wijken. Daar liggen onze prioriteiten, bij onze burgers.