In gelul kun je niet wonen

De gemeente moet zelf aan het stuur zitten op de woningmarkt. Er wordt waar nodig gewerkt met een opkoopverbod of verhuurdersvergunning en niemand mag op straat staan.
  • Er worden bindende afspraken gemaakt over de bouw van woningen met af te stemmen maximaal maandelijks huurbedrag.
  • Voor sociale en middeldure huurwoningen bepalen we hoelang zij als dit blijven. Dit willen we op minimaal 25 jaar stellen, zodat deze woningen langdurig betaalbaar blijven.
  • We geven jongeren en starters uit de gemeente de kans een betaalbare huurwoning te vinden. Dit dient te worden vastgelegd in voorrangsregels.
  • Er kan sprake zijn van een dringende noodzaak voor het krijgen van een woning. Niemand mag op straat staan en dus wordt er allereerst gezorgd voor een dak boven het hoofd.
  • Daar waar nodig wordt in (een deel van) de gemeente het kopen van een woning voorbehouden aan kopers die er zelf gaan wonen. Dit heet het opkoopverbod.
  • Met een gemeentelijk woningbedrijf kan de gemeente woningen in eigendom hebben, maar ook verkopen met het recht om de woning terug te kopen zodra deze weer in de markt wordt gezet.
  • We gaan door met de bestaande aanpak van overlast door de praktijken van huisjesmelkers. In wijken waar dit nodig blijkt, zetten wij maatregelen als de verhuurdersvergunning in.