Jongeren

Voor de vitaliteit van onze gemeente zijn jongeren onmisbaar. Waar ouders hulp nodig hebben, moet dit zo vroeg mogelijk worden opgepakt.
  • Voor de vitaliteit van onze gemeente zijn jongeren onmisbaar. Daarom zetten we in op het verbeteren van kansen een woning en een baan.
  • Scholen, zorg en winkels moeten dichtbij huis zijn.
  • Ontspanning moet voldoende mogelijk zijn voor iedere burger en dus ook voor jongeren.
  • De PvdA Kerkrade wil een méér actieve betrokkenheid en participatie voor jongeren, o.a. ook bij de vormgeving van het vrije tijdsaanbod.
  • Waar ouders hulp nodig hebben, moet dit zo vroeg mogelijk worden opgepakt.