Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn bij uitstek beleidsterreinen die bijdragen aan het welzijn van burgers, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat. Wij hebben als lokale PvdA dan ook van harte meegewerkt aan de besluitvorming over het nieuwe Kerkraadse Cultuurcluster en steunen met alle kracht de verdere ontwikkeling van kunst en cultuur in de regio.
  • Wij willen dat kunstonderwijs op scholen en het culturele aanbod van culturele instellingen goed op elkaar aansluiten.
  • Basisvoorzieningen als bibliotheek en kunstzinnige vorming blijven bereikbaar voor jong en oud. Kerkrade ondersteunt daartoe het Jeugdcultuurfonds.
  • Wij ondersteunen en stimuleren zogenaamd “ community arts- projecten” en initiatieven die de sociale samenhang versterken tussen buurt- en stadgenoten uit alle bevolkingsgroepen.
  • Een sterke culturele sector draagt bij aan een verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid, trekt nieuwe investeerders en verbetert het leefklimaat voor de hel bevolking.
  • Wij willen in samenspraak zo spoedig mogelijk een vrijetijdsvisie ontwikkelen die synergie oplevert tussen horeca, lesuren, middenstand en cultuur. Daarin bieden wij makers atelierruimtes en oefenplekken aan en omarmen wij experiment en innovatie. Hiervoor zullen wij met private partners op zoek moeten gaan naar aanvullende middelen.
Jack Vinders

Jack Vinders

Jack Vinders is raadslid voor onze afdeling sinds 2010. Hij is oud-onderwijzer, cabaretier en zanger en bekommert zich als raadslid om de de sociale thema’s. Deze onderwerpen komen aan bod in de commissie Burgers en Samenleving.

Meer over Jack Vinders