Natuur en milieu

De PvdA Kerkrade wil de biodiversiteit beschermen, groen steeds verder terugbrengen in het dagelijks leven van gemeente én burger en samen met onderwijs en zorg het bewustzijn van een gezonde leefomgeving bevorderen.

  • De gemeente moeit in álles wat ze doet het behoud en herstel van bodem-, water- en luchtkwaliteit vooropstellen,
  • De PvdA Kerkrade wil de biodiversiteit beschermen en in de openbare ruimte natuurlijk, ecologisch bermbeheer en variatie in beplanting van perkjes en groenstroken toepassen,
  • We zullen alleen waar nodig en altijd na overleg met inwoners bomen kappen,
  • We willen het verharde/versteende oppervlak van de openbare ruimte zoveel mogelijk verkleinen en vervangen door natuurlijke begroeiing;
  • De PvdA Kerkrade wil burgers nadrukkelijk stimuleren hetzelfde te doen.
  • In samenwerking met het onderwijs en de gezondheidszorg het brede bewustzijn bevorderen van het belang van een gezonde leefomgeving.