Samenwerking

Voor ons is samenwerken absoluut noodzakelijk. Als partij hebben we goede contacten naar de regio, provincie, Den Haag, de euregio en de Europese Unie. Hierin ligt onze kracht!
  • Vanwege onze grensligging en de sociale problemen van onze verstedelijkte regio is samenwerking tussen gemeenten absoluut noodzakelijk.
  • De PvdA Kerkrade is als landelijke partij dan ook voortdurend op zoek naar verbinding en samenwerking.
  • Onze meerwaarde als landelijke partij ligt in de contacten met regio, provincie, Den Haag, euregio en de EU. Vanuit een zelfstandige gemeente Kerkrade kunnen en zullen we ook in de komende bestuursperiode het sociaaldemocratische gedachtengoed vertalen in concreet beleid.
  • Dat beleid is gericht op emancipatie en de verbetering van de positie van zwakkeren in onze samenleving. Omdat iedereen telt!