Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid in elke Kerkraadse wijk is een van onze grootste prioriteiten. We werken er al jaren hard aan en bezoeken elke wijk, onder andere via informatieavonden. Daaruit halen we veel informatie waarmee onze fractie aan het werk kan.

De PvdA Kerkrade heeft in de laatste jaren enkele acties uitgezet. Een korte opsomming:

 • Aanpak huisjesmelkers;
 • Aanpak woonoverlast;
 • Openhouden coffeeshops voor niet-ingezetenen;
 • Plan van aanpak Bleijerheide.

Wat willen wij in de periode 2018-2022?

 • Extra handhavers in dienst nemen;
 • Coffeeshops moeten openblijven, dus anticiperen op ontwikkelingen in andere gemeenten. Liever in de shop dan in de wijk!
 • Inzetten op preventie door informeren burgers: hoe houd ik mijn huis/tuin veilig?
 • Plan van aanpak Bleijerheide krijgt vervolg in andere wijken na evaluatie;
 • Aanpak huisjesmelkers gaat keihard door na ons initiatief in 2017. Via betere regelgeving en meer handhaving willen wij zoveel mogelijk de eigenaren aanspreken en aanzetten tot ingrijpende verbeteringen.
 • Woonoverlast in APV in maart. Jaarlijks evalueren of inzet beter kan!
 • Het wijkpreventieteam is een heel belangrijk middel om heel snel in de gaten te krijgen wat er in welke wijk speelt. Ook in 2018 en later moeten we deze teams ondersteunen en voorzien van de juiste middelen.
Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen was raadslid voor de PvdA Kerkrade in de periode 2010-2014 en is dat sinds de afgelopen verkiezingen weer. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling.

Meer over Sander Gorissen