Vitaliteit en gezondheid

Vitale gezonde burgers vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. We zijn goed op weg. De levensverwachting neemt toe, maar is relatief gezien nog veel te laag.

Onze ambitie voor 2018-2022:

  • Preventie prominente plek in zorg- en welzijdsaanbod. Voorkomen beter dan genezen.
  • Faciliteren samenwerking tussen partners op het gebied van welzijn en gezondheid. Burgers hierbij betrekken.
  • In onze wijken zorgen dat kinderen buiten kunnen spelen en fietsen veilig is.
  • Wijken met extra gezondheidsachterstand krijgen extra aandacht.
  • Doelstelling: burgers gaan gezondere keuzes maken.
  • Doelstelling: burgers beschikken over voldoende vaardigheden op het gebied van een gezond en actief leven (denk ook aan sociale contacten!).
  • Maximale inzet om Center Court Concept in Kerkrade te laten slagen.
  • Een gezonde (sport)kantine bij verenigingen en scholen. Verenigingen krijgen hier subsidie voor.
  • Meer Beweging voor Ouderen is succesvol en verdient nog meer aandacht. Ook dit project gaat eenzaamheid tegen.
René van Drunen

René van Drunen

René van Drunen is fractievoorzitter van de PvdA Kerkrade sinds 2011. Samen met wethouder Leo Jongen is hij het politieke gezicht van onze afdeling en eerste aanspreekpunt van de fractie. Als woordvoerder houdt René zich onder andere bezig met het thema vitaliteit en gezondheid.

Meer over René van Drunen