Werk en inkomen

Werk is de sleutel tot een gezonde en menswaardige toekomst. Wie werkt heeft inkomen en heeft minder kans in een isolement te geraken. Wij blijven investeren in een economisch klimaat in de regio en zijn voorstander van een experiment met een basisinkomen.
  • Wij blijven investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert en er dus op alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid.
  • Wij zullen samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en burgers gaan ondersteunen.
  • Bij het begeleiden naar een betaalde baan staat bij de PvdA Kerkrade één ding voorop: we leveren maatwerk en laten niemand aan zijn of haar lot over.
  • De PvdA Kerkrade is voorstander van een Kerkraads experiment met het basisinkomen voor mensen die aangewezen zijn op de Participatiewet en die regelmatig op basis van een flexcontract werken.
  • Wij gaan de komende periode meer beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning.
Jack Vinders

Jack Vinders

Jack Vinders is raadslid voor onze afdeling sinds 2010. Hij is oud-onderwijzer, cabaretier en zanger en bekommert zich als raadslid om de de sociale thema’s. Deze onderwerpen komen aan bod in de commissie Burgers en Samenleving.

Meer over Jack Vinders