Zinvol werk dat loont

Werk moet lonen en burgers moeten zeker zijn van werk. We starten een proef met de basisbaan en kiezen voor waardigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en bestraffen.

  • Werk moet lonen. De gemeente gaat bij aanbestedingen en contracten uit van minimaal veertien euro uurloon.
  • Wij starten met een pilot basisbaan zodat ook kwetsbare werkzoekenden zo veel mogelijk uitkomen op een reëel inkomen. Dit moet in lijn liggen met het minimale uurloon van veertien euro.
  • Mensen moeten niet in de zogenaamde armoedeval terechtkomen. Hiervoor is experimenteerruimte van het Rijk noodzakelijk.
  • We lanceren een plan om deze visie om te zetten naar de werkelijkheid. Lokaal zullen wij uitgaan van het principe dat iedereen recht heeft op werk, inkomen en meedoen.
  • De PvdA Kerkrade kiest voor menselijke waardigheid in plaats van wantrouwen en het moeras van sancties, formulieren en verplichtingen. We kiezen voor een springplank naar meedoen in de samenleving.