Een nieuw bestuur: “De PvdA is er voor iedereen!”

19 maart 2019

Henk Gorissen is een van de vier nieuwe bestuursleden van de PvdA Kerkrade. In gesprek met de fractie licht hij zijn keuze nader toe.

Henk, waarom ben je toegetreden tot het bestuur van de PvdA Kerkrade?
“Door aftredende bestuursleden was de afdeling op zoek naar nieuwe mensen die zich willen inzetten voor de partij en voor de afdeling in Kerkrade. Oud-wethouder en oud-Statenlid Hans Bosch stelde zich beschikbaar als voorzitter en oud-gemeenteraadslid Twan Von kann was bereid de rol van secretaris te vervullen. Ik vond het geweldig dat twee mensen die in het verleden hun sporen hebben verdiend, zich weer belangeloos wilden inzetten voor de afdeling. Hans wil net als Twan dat de echte PvdA met haar oude idealen weer een sociale en rechtvaardige koers gaat varen. Ik sluit mij daarbij aan. We moeten oog houden voor de minderbedeelden, strijden voor mensen die een uitkering ontvangen en net zo hard vechten voor de mensen die ondanks hun baan het hoofd niet boven water kunnen houden. Ik voel het als mijn plicht om een bijdrage hieraan te leveren.”

Jullie drieën zijn de jongsten niet meer; waarom jongeren geen kans geven?
“Je hebt absoluut gelijk, maar dan moeten die jongeren wel beschikbaar zijn. Gelukkig zijn er ook twee jongeren tot het bestuur toegetreden, dat stemt ons heel tevreden. Maar het is ook begrijpelijk dat zij in hun levensfase, met werk en gezin, niet altijd de tijd kunnen investeren die nodig is om de kar te trekken. Samen met de zittende penningmeester Bas Willems vormen we nu een goed team dat heel enthousiast uit de startblokken is geschoten. We overleggen regelmatig met onze fractie en gelukkig horen we ook daar verfrissende jonge geluiden. De kracht van ons hele team is de wisselwerking tussen het enthousiasme en de creativiteit van de jongere garde en de ervaring van de oudere.”

Hans Bosch stelt zich verkiesbaar voor Provinciale Staten, hoe kijk jij daar tegen aan?
“Geweldig voor onze afdeling en onze stad. Maar mijn eerste vraag aan Hans was of hij als eventueel gekozen statenlid het voorzitterschap van de partij blijft vervullen. Zijn antwoord was duidelijk: hij wil de brug tussen gemeente en provincie slaan omdat vele gemeentelijke onderwerpen ook de provincie treffen.
Hans is een socialist in hart en nieren en een integer en pragmatisch persoon. Hij zet lijnen uit, maar mijdt het vuile werk niet. Affiches plakken, campagne voeren, het uitdragen van de partij, contacten onderhouden en activeren met onze zusterpartijen over de grens, in de hoedanigheid van zijn functie mensen aanspreken, corrigeren, motiveren en vooral door zelf het goede voorbeeld geven.”

Wat is jullie doelstelling voor de toekomst?
“De PvdA weer terug in de harten van de mensen te brengen. Gezien het feit dat de PvdA in het recente verleden haar verantwoordelijkheid heeft genomen, heeft men soms het sociale geluid niet willen of kunnen laten horen. De kiezer heeft dit gemist. Maar de PvdA is er voor iedereen, zelfs voor de rijkere medemens.”