Update aanpak brievenbuspanden

Door Sander Gorissen op 8 april 2019

In 2016 is op initiatief van de PvdA Kerkrade de problematiek van de brievenbuspanden geagendeerd. In elke wijk zijn ze bekend: panden met veel brievenbussen aan de gevel, waarachter huurders (legaal of illegaal) geen woning maar een kamer huren. In 2017 en 2018 is vervolgens allereerst gezorgd dat er geen nieuwe gevallen meer bij komen door in noodtempo bestemmingsplannen te wijzigen en kamerverhuur dan wel woningsplitsing illegaal te verklaren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alles wat voor die tijd een vergunning heeft aangevraagd, wordt helaas legaal, maar de ontwikkeling is hiermee wel gestuit.

Nu is de fase aangebroken van huidige bekende gevallen bezoeken, optreden waar nodig en mogelijk en mensen begeleiden die uit hun woning of kamer moeten. Uiteindelijk moet de gemeente niet alleen brievenbuspanden sluiten, maar ook ervoor zorgen dat mensen niet zomaar op straat staan of een vergelijkbaar pand opzoeken. Dat zou dweilen met de kraan open zijn.

De gemeente heeft een kernteam waarin het veiligheids-, stedenbouwkundig en maatschappelijk aspect verenigd is. Het is een “stenen” probleem, maar ook een probleem van mensen, een probleem van bewoners, buren en buurtbewoners. Duidelijk is dat de gemeente met alle aspecten rekening houdt.

Wat cijfers: er zijn voor zover nu bekend zestig panden die aangemerkt worden als brievenbuspanden, waarvan acht panden dit via een vergunning ook daadwerkelijk mogen. Oftewel: 52 panden zijn illegaal en moeten/kunnen aangepakt worden.

In 2019 zijn zeventien panden bezocht, waarvan bij zeven panden “aanschrijvingen” zijn verricht (er sprake is van illegaliteit en de eigenaar wordt aangesproken). In de andere gevallen was binnentreden niet mogelijk of was er geen sprake van een illegale of onveilige situatie.

Een van de gevolgen die de gemeente merkt, is dat een eigenaar nu al navraagt bij de gemeente of splitsing van een woning in enkele kamers wel mogelijk is, dat men voorzichtiger wordt met verhuren. Toch geeft burgemeester Som aan dat het nog te vroeg is om te concluderen dat er een echte sprake is van een preventieve werking. Daarover volgt later dit jaar meer informatie.

Is of wordt er sprake van brievenbuspanden bij u in de buurt? Meld dit direct bij de gemeente. Die treedt dan altijd in contact met de eigenaar van een dergelijk pand.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen