Door Sander Gorissen op 19 mei 2019

Wietproef: van unieke kans naar potentieel probleem

Het in coffeeshops toelaten van mensen die niet in Nederland wonen, dreigt nu alsnog teniet te worden gedaan door een cruciale voorwaarde in de wietproef, waarvoor Heerlen zich gaat aanmelden. In 2012 moest Kerkrade gedurende korte tijd reeds stoppen en het zogenaamde “ingezetenencriterium” gaan handhaven. Het gevolg was dat veel voornamelijk Duitsers nog steeds naar Kerkrade kwamen, maar hun softdrugs (en wellicht meer) op straat in de illegale handel kochten. Bleijerheide en heel Kerkrade ondervinden hier nu nog de hinder van.

Op de vraag van ons raadslid Sander Gorissen wat Jos Som als Kerkraadse verantwoordelijke voor dit dossier van de wietproef vindt, volgde een genuanceerd antwoord: het had potentie, maar het moest wel in samenwerking met de overige coffeeshopgemeenten in onze provincie om verdringing van de ene naar de andere gemeente te voorkomen. Bovendien waren de voorwaarden niet bekend en moest eerst worden uitgezocht of het wel zinvol was deel te nemen. De cannabis moet natuurlijk wel kwalitatief goed zijn, anders haalt men het alsnog op straat.

Sinds een maand zijn de voorwaarden nu bekend. Één van die voorwaarden is, dat de in grensgemeenten de coffeeshop “niet-ingezetenen” moeten gaan weren. Een no-brainer, gaan we dus niet doen. We kennen de problemen die dat de eerste keer heeft opgeleverd. Maar wat bleek? De gemeente Heerlen gaat zich aanmelden voor deelname aan de wietproef. Het gevolg laat zich raden: alle buitenlanders die nu nog hun waar in Heerlen halen, gaan dit óf op straat doen, óf rijden door naar Kerkrade. En dat zal de Kerkraadse burger en bezoeker gaan merken in de druk die dit vooral legt op de het verkeer.

Als Heerlen mag gaan meedoen aan de proef (en dat zou als grensgemeente best wel eens kunnen), gaat dit in onze regio veel overlast opleveren. En het moeilijke is dat we er niet veel aan kunnen doen als Kerkrade. Toch gaan we de burgemeester hier nog vragen over stellen. We willen een toelichting over hoe dit besluit in het kader van de regionale/provinciale afstemming heeft plaatsgevonden en of buurgemeenten als belanghebbenden bezwaar in kunnen dienen bij de Rijksoverheid tegen aanmelding of uiteindelijke selectie van een “proefgemeente”. Bovendien denken we dat we ons voor moeten bereiden op een daadwerkelijke toelating van Heerlen tot de proef. Een soort plan B in het geval Kerkrade veel extra coffeeshoptoerisme te verduren krijgt. Want we onderstrepen nogmaals: het uitsluiten van niet-ingezetenen maakt de problemen op straat en in pandjes alleen maar groter. Liever in de shop, dan in de wijk.

Lees het gehele artikel van Sander op zijn website: “Hoe provinciale afstemming het aflegt tegen gemeentelijk eigenbelang.”

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen