Burgercommissielid

Jan Franssen

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Lijst 6      Nr.16          Jan Franssen

Jan Franssen staat voor:

  1. PvdA zet in op volledige werkgelegenheid en participatie
  2. Zorg dat de woonlasten betaalbaar blijven, ook als Nederland van het gas af gaat
  3. Fiets- en wandelroutes die goed passen in het Limburgs landschap worden bevorderd
  4. Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit

Limburg is van ons allemaal

Zet Jan Franssen met Uw voorkeurstem, 20 maart op nr. 1.

Jan Franssen/Kerkrade/ telefoon 06 20515508