Burgercommissielid

Jan Franssen

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Jan Franssen is al meer dan dertig jaar lid van de PvdA en net zo lang actief binnen de gemeentepolitiek. Hij is overtuigd van solidariteit en maatschappelijke en sociale innovatie. Daarom zet Jan zich vooral in voor de zwakste medemensen van onze samenleving en komt hij op  voor de wijken waar verpaupering en verloedering toeslaat. Sinds 2018 is hij burgercommissielid in de commissie Algemene Zaken en Middelen.