Kandidaat/raadslid

Jack Vinders

Commissie Burgers en Samenleving

Jack Vinders is raadslid voor onze afdeling sinds 2010. Hij is oud-onderwijzer, cabaretier en zanger en bekommert zich als raadslid om de de sociale thema’s die in de commissie Burgers en Samenleving aan bod komen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staat Jack op plek drie.