PvdA Kerkrade bezorgd over patiëntenstop Zuyderland voor VGZ-klanten

Door Jack Vinders op 22 november 2018

Volgens een bericht van onder andere 1Limburg Kan zorgverzekeraar VGZ (inclusief al haar dochtermaatschappijen) in het restant van dit jaar niet meer alle zorg leveren op de Zuyderlandlocaties in onder andere Kerkrade en Heerlen. “Klanten van VGZ die zich melden bij Zuyderland voor een eerste consult krijgen te horen dat ze tot begin volgend jaar op een wachtlijst komen, of zich bij een ander ziekenhuis moeten melden. Het gaat om ingrepen zoals staar, een nieuwe heup, een liesbreuk of verschillende aandoeningen aan keel, neus of oren. De patiëntenstop geldt niet voor spoedgevallen en kinderen”, zo verwoord 1Limburg de situatie. 

De PvdA Kerkrade betreurt het dat in een regio die toch al met een hogere ongezondheid te maken heeft, deze situaties zich voor kunnen doen. Aangezien het VGZ Zuid-Limburgpakket via onze gemeente dé zorgverzekering met collectiviteitskorting is voor Kerkraadse inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm is, heeft onze fractie bij monde van onze raadsleden Jack Vinders en Sander Gorissen het college een aantal vragen gesteld.

Jack Vinders: “Deze situatie is zorgwekkend voor onze burgers in verband met mogelijke financiële en gezondheidsrisico’s. Wij zijn bezorgd en willen meer informatie weten over de gevolgen van onder andere uitstel van behandelingen en langere reistijden en hogere reiskosten.” Sander Gorissen vult aan: “Het mag niet zo zijn dat zorg niet vergoed wordt omdat een verzekeraar een fout heeft gemaakt met de inkoop van zorg. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de patiënt maar van de verzekeraar. Toch is de patiënt nu de dupe.”

Jack Vinders

Jack Vinders

Jack Vinders is raadslid voor onze afdeling sinds 2010. Hij is oud-onderwijzer, cabaretier en zanger en bekommert zich als raadslid om de de sociale thema’s. Deze onderwerpen komen aan bod in de commissie Burgers en Samenleving.

Meer over Jack Vinders