Bestrijding van drugsoverlast

Ons motto is: liever in de shop dan op straat. Tegelijkertijd bestrijden we overlast en zorgen we ervoor dat burgers merken dat hun melding onmisbaar is voor politie en gemeente. Via voorlichting op scholen zetten we in op het voorkomen van drugsgebruik.
  • De PvdA Kerkrade is voor (een proef met) gereguleerde teelt, maar alleen als ook mensen die niet in Nederland wonen binnen mogen.
  • Gelet op de veilige wijk blijven we dan ook tegen het sluiten van coffeeshops voor niet-ingezetenen. Ons motto is: liever in de shop dan op straat.
  • We blijven met projecten inzetten op het bestrijden van drugscriminaliteit.
  • Burgers moeten merken dat hun melding weliswaar niet altijd direct tot succes leidt, maar onmisbaar is voor politie en gemeente.
  • We verbeteren de informatie via met name scholen om gebruik van drugs tegen te gaan. Dit moet integraal onderdeel zijn van Vie.
  • We helpen en monitoren huishoudens die de fout in zijn gegaan door illegale teelt.