Betere woningen in een groene wijk

We willen woningen verbeteren, leegstand terugdringen en groen terug in de wijk brengen. Als eerste starten we nu met Rolduckerveld, maar wat ons betreft hebben een deel van Bleijerheide en Chevremont ook prioriteit.
  • Wij leggen de nadruk op herstructurering en herinrichting. We willen woningen duurzaam verbeteren, leegstand terugdringen en groen terug in de wijk brengen.
  • Omdat niet alles tegelijk kan, hebben het Rolduckerveld, de Bleijerheiderstraat-Pannesheiderstraat en de St. Pieterstraat prioriteit.
  • Voor de PvdA Kerkrade staat het belang van de natuur en het milieu altijd voorop.
  • Wij willen vooral ook mogelijkheden benutten om groene gebieden met elkaar te verbinden. Zo versterken we de omgeving voor dieren en planten.