2019, een jaar vol verkiezingen

Door Hans Bosch op 26 juni 2019

Het afgelopen halfjaar stond in het teken van twee kort opeenvolgende verkiezingen. Drukke tijden dus voor onze actieve leden! Want naast het dagelijks werk en de inzet voor de PvdA als raadslid, fractievolger of bestuurslid, moest er gedurende enkele maanden ook nog heel veel werk gestoken worden in verkiezingscampagnes.

Dat werd bij voorgaande verkiezingen meestal ook nog gevolgd door teleurstellende resultaten. Maar in Kerkrade was er in maart 2018 een kentering bij de  gemeenteraadsverkiezingen: met een score van vier zetels bleef onze fractie op sterkte. Dat beeld werd bij de Provinciale Statenverkiezingen bevestigd. De grote verrassing kwam echter in mei, toen liefst 40% van de Kerkraadse kiezers aan de Europese verkiezingen zijn stem op de PvdA uitbracht! Een resultaat dat deed denken aan 1986 toen onze partij met liefst 10 zetels voor ’t eerst (maar hopelijk niet voor ’t laatst!) de grootste werd. En niet alleen in Kerkrade werd in mei van dit jaar geweldig gescoord! Ook de peilingen laten een positieve ontwikkeling zien. Het is zaak om dat vast te houden!

Dat is een zaak van álle PvdA-ers op álle niveaus: landelijk, provinciaal én lokaal. In de afdeling Kerkrade zijn we zeer actief. Er valt dus wat te beleven. Ik kijk daarom met trots terug op de afgelopen maanden. Want naast het gebruikelijke politieke werk in de raad was er aandacht voor verbetering van de contacten met onze leden (onder andere op 1 mei), werden twee campagnes gevoerd, kreeg de tiende Thijs Wöltgens Lezing een pakkende invulling, werd een themabijeenkomst Duurzaam Wonen georganiseerd én een bezoek van partijleider Lodewijk Asscher geregeld.

Bij alles wat we doen staat ons centrale streven voorop: een eerlijker verdeling van kennis , macht en inkomen. Daar is nog heel veel werk aan de winkel. Multinationals moeten een faire belasting betalen over hun vaak excessieve winsten, het nieuwe pensioenstelsel is nog lang niet klaar, flexwerkers verdienen meer bescherming, de laagste inkomens en uitkeringen moeten eindelijk profiteren van de sterke Nederlandse economie, betaalbaar wonen  is een grondrecht dat weer onder druk staat…….te veel om op te noemen.  We kunnen dus nog wat handen gebruiken!! Pakt u die handschoen met ons op?

Hans Bosch
Voorzitter PvdA Kerkrade


Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch