Door Hans Bosch op 30 juni 2019

Bijzondere uurtjes met partijleider Asscher

Enige tijd geleden kregen wij de vraag of wij Lodewijk Asscher voor een boekpresentatie in Kerkrade wilden ontvangen. Wij hebben dat vanuit bestuur en fractie graag opgepakt.

In overleg met de omringende afdelingen (de Parkstad-gemeenten en Vaals) werd contact opgenomen met boekhandel “Leeskunst” en het nieuwe culturele hart van Kerkrade, de HuB. Beiden waren al snel enthousiast en verleenden alle medewerking. De bibliotheek maakte graag van de gelegenheid gebruik om de eigen organisatie en de locatie HuB te presenteren.

Vrijdag 28 juni waren rond 50 bezoekers, het merendeel PvdA-ers, in de multizaal aanwezig toen Lodewijk binnenstapte en bereid was om meteen te beginnen. Blijkbaar nog steeds onderweg als topsporter?! Na een kort welkom door Gabriele Gellings (HuB/bibliotheek) en ondergetekende, startte Sander Gorissen zijn “vragenuurtje” als leidraad van de boekpresentatie.

Asscher maakte van meet af aan een zeer ontspannen indruk. De tijd van klamme handen en gespannen discussies met politieke tegenstanders heeft hij merkbaar achter zich gelaten. Dat blijkt ook inhoudelijk uit zijn antwoorden. Zijn zelfreflectie op de oorzaken van de grootste verkiezingsnederlaag van onze partij, nota bene in de tijd dat zijn vader in zijn stervensproces lag, maakt indruk. Een politicus die niet te trots was om adviezen bij tegenstanders op te halen en groots genoeg is om de persoonlijke fouten en verkeerde keuzes van de partij te erkennen. Lodewijk Asscher kijkt daarom nu totaal anders naar de politieke werkelijkheid, gelouterd door reflectie op zijn eigen feilen en falen. Hij heeft de kracht van de basisidealen van onze partij teruggevonden, maar is tegelijkertijd een volwassen politicus geworden die weet hoe hij zijn inhoudelijke doelen kan bereiken.

Zijn antwoorden op de vragen rond zijn boek en de daarin beschreven politieke ontwikkelingen, werden gelardeerd met schitterende anekdotes en voorbeelden die de aanwezigen zeer aanspraken. Zijn kwetsbare opstelling leidde in ieder geval bij mij al snel tot medeleven en begrip. Voor mij was hij tot vrijdag vooral de medeveroorzaker van de teloorgang van mijn partij. Nu, na deze persoonlijke ontmoeting en een gesprek met partijgenoten tijdens een aansluitende lunch, is hij de partijleider die mijn vertrouwen volledig heeft teruggewonnen. En ik weet zeker dat dit bij alle aanwezigen het geval was. “Opstaan in het Lloyd Hotel” staat symbool voor zelfreflectie uit zelfrespect en nu ook voor hersteld vertrouwen. Laten we er samen de schouders onder zetten en gebruik maken van de lichte rugwind die we nu hebben.

Tot slot is een bijzonder dankwoord aan Sander Gorissen voor zijn inzet en inbreng bij deze bijeenkomst op zijn plaats!

Hans Bosch

Voorzitter PvdA Kerkrade

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch