#HartjeLeraar

Door Sander Gorissen op 5 november 2019

De PvdA Kerkrade heeft liefst 22 (!) #HartjeLeraar taarten bezorgd op alle basisscholen in onze gemeente. Op alle scholen werd enthousiast gereageerd op deze actie, bedoeld om het onderwijs een hart onder de riem te steken en te steunen in de strijd voor structurele verbeteringen.

Die strijd gaat om opheffing van het lerarentekort, vermindering van de werkdruk en een eerlijker beloning!

Het lerarentekort werd in de gesprekken aangedragen als grootste probleem. Schooldirecteuren en docenten houden hun hart vast zodra er uitval wegens ziekte dreigt. Heel vaak moet de oplossing worden gezocht binnen de eigen medewerkers, waardoor de werkdruk alleen maar toeneemt.

Leraren zijn een onmisbare schakel in het leven van onze kinderen. Het is tijd dat alle docenten structureel gesteund worden door het kabinet, daarom hebben wij onze steun op deze manier uitgesproken.

#HartjeLeraar

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen