PvdA wil meer rechten voor werknemers

Door Hans Bosch op 7 maart 2019

De PvdA heeft vandaag opnieuw uitstekend aan de weg getimmerd voor een socialer Nederland! Lilianne Ploumen heeft een nieuw initiatief genomen om nu eindelijk ervoor te zorgen dat vrouwen gelijk beloond worden als mannen bij gelijke werkzaamheden. Zij wil dat bereiken door werkgevers wettelijk te verplichten de beloning in hun bedrijf onder medewerkers bekend te maken. Daarmee krijgen vrouwen direct zicht op de werkelijkheid en kunnen dan in actie komen!

Henk Nijboer heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat werknemers recht hebben op een fair aandeel van de bedrijfswinst. Nu gaat een steeds groter aandeel naar de aandeelhouders, bijv. doordat bedrijven de winst gebruiken om grote hoeveelheden eigen aandelen op te kopen. Werknemers blijven in veel gevallen met lege handen achter. De PvdA hamert er steeds weer op dat het onrechtvaardig en ontoelaatbaar is dat de winst van (grote) bedrijven in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt en dat de werknemers de lastenverzwaring (btw, energieheffingen) op hun bordje krijgen!!

Hans Bosch

Hans Bosch

Hans Bosch is voorzitter van een vernieuwd bestuur van de PvdA Kerkrade. In het verleden was hij actief als raadslid en wethouder en wat recenter als lid van Provinciale Staten namens de PvdA Limburg. Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 staat Hans op de lijst van de PvdA op nummer 8.

Meer over Hans Bosch