Blijven investeren in mensen

Door Leo Jongen op 21 februari 2018

Als wethouder en als gemeenteraadslid heb je een belangrijke taak. Je bent medeverantwoordelijk voor het welzijn van al je burgers en moet voorwaarden creëren waarbinnen alle Kerkradenaren veilig, gezond en gelukkig kunnen leven.

Leo Jongen heeft daar tijdens zijn beide periodes als wethouder hard voor gewerkt met maar één uitgangspunt: niemand valt tussen wal en schip.

Toen “Den Haag” de gemeenten opzadelde met nieuwe taken (nieuwe Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet), stroopte Kerkrade haar mouwen op en dacht in oplossingen in plaats van problemen. Ons sociale beleid is grotendeels overeind gebleven en waar mogelijk zelfs verbeterd. Onderzoeken naar de tevredenheid van de holpen burger tonen dit ook aan.

Wij hebben altijd gewaakt voor bezuinigingen op de sociale thema’s. Hieronder een korte opsomming van onze inzet en extra investeringen voor Kerkrade:

  • Jaarlijkse tegemoetkoming in de zorgkosten € 125
  • Mantelzorgcompliment van jaarlijks € 200,-
  • Extra investeringen in de schuldhulpverlening
  • Extra inzet van geld voor de bestrijding van kinderarmoede.
  • In stand houden van het respijthuis in de wijngracht (kosten € 500.000) ter ontlasting van mantelzorgers
  • Overeind houden van ’t Elisabeth Stift met 26 zorgappartementen (€ 350.000)
  • Extra financiële bijdrage voor de aanpak van eenzaamheid (€ 300.000)

Onze gemeente kent echter nog steeds te veel (kinder)armoede, werkloosheid en ongezondheid en aandacht voor ouderen blijft onverminderd noodzakelijk.

Daarom blijven wij investeren in mensen. Wij blijven investeren in de bestrijding van armoede en werkloosheid en staan voor een samenleving waarin het kind niet de dupe mag worden van problemen binnen een gezin en de samenleving.

Leo Jongen

Leo Jongen

Leo Jongen is sinds 2010 wethouder namens de PvdA Kerkrade. Met Leo als partijleider bewaakt de PvdA Kerkrade het sociale gezicht van de gemeente Kerkrade. Zijn takenpakket bestaat uit de volgende onderwerpen: Wmo Ouderenbeleid Volksgezondheid Maatschappelijke zorg Wijkontwikkeling Welzijn Wijkwethouder West

Meer over Leo Jongen